ΜεταβλητάΔεδομένα

Εκτύπωση μεταβλητών δεδομένων

Μεταβλητά δεδομένα

Εκτυπώνουμε όλους τους τύπους μεταβλητών δεδομένων.

Μεταβλητά δεδομένα