Όλα τα Έντυπα

4σέλιδα-Αφίσες-Επιστολόχαρτα-Φάκελοι-Flyers-Ημερολόγια-Κάρτες-Μονόφυλλα.

Γραφικές Τένχες – Εκτυπωτικές Εργασίες

Η εταιρία Κατσαμάκη, από το 1978 ανταποκρίνεται με τον καλύτερο και αποδοτικότερο τρόπο στις απαιτήσεις των επιχειρηματιών.

Σκοπός της εταιρίας μας είναι να προσφέρει τις καλύτερες λύσεις στον κλάδο των γραφικών τεχνών. Αναπτύσσεται συνεχώς καλύπτοντας τους τομείς της προεκτύπωσης, εκτύπωσης, μετεκτύπωσης για την άρτια και άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της.
Με κύριο κριτήριο την ΠΟΙΟΤΗΤΑ και την ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ, το όνομά μας αποτελεί εγγύηση για σας.

εντυπα
We got DIGITAL